GezinsFix

Stop de ruzies thuis en word weer een gezin met GezinsFix! 

Wilt u een goed functionerend gezin waarin iedereen respect voor elkaar heeft? Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De methodiek is zeer succesvol toegepast in het buitenland. Stop ruzies en discussies thuis, maak heldere afspraken en voorkom onduidelijkheden. Met de GezinsFix gaat uw gezin in 4 stappen en binnen 4 uur op een goede manier weer samen met elkaar verder. En dat voor een vast bedrag.

GezinsFix: Sneller naar betere resultaten.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via info@schonewille-schonewille.com.

 • Groeien u en uw partner steeds meer uit elkaar? Hebt u uiteenlopende opvattingen over de opvoeding van de kinderen? Of hebt u steeds vaker conflicten met uw (puber)kinderen? Hebt u geen zin in ellenlange analyses, discussies en schuldvragen over en weer? Dan is de GezinsFix iets voor u en uw gezin!
 • Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat voor ieder gezinslid belangrijk is, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover in de toekomst gecommuniceerd wordt, krijgt u met een GezinsFix in 4 stappen binnen 4 uur een gezin dat samen weer een gezin kan zijn - en het is nog leuk ook.

 

Hoe werkt een GezinsFix?

1  Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.

2  De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeit een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:

 • Het gaat niet om het achterhalen van wie wanneer allemaal dingen verkeerd heeft gedaan, ook niet om ‘de waarheid’ of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om zelf een bijdrage te willen leveren, het stimuleren van de al aanwezige kwaliteiten binnen het gezin en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Na de GezinsFix zijn de verbeterpunten binnen het gezin en de daaruit voortvloeiende concrete stappen voor iedereen duidelijk en iedereen committeert zich aan persoonlijke actiepunten. De GezinsFix is er op gericht om alle gezinsleden weer respectvol met elkaar om te laten gaan met heldere afspraken.
 • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet en haalbaar actieplan dat door alle gezinsleden onderschreven wordt.
 • Er worden tijdens de GezinsFix geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens worden er vragen gesteld.
 • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek.
 • In de praktijk betekent dit: niet ‘psychologiseren’, geen uitgebreide uitwisseling van eventuele onderlinge frustraties of zienswijzen, er wordt geen schuldige of slachtoffer aangewezen en er wordt ook geen ‘verhaal gehaald’.
 • Eventueel oplaaiende emoties komen op de ‘frustratieflip’ en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

 

Voorwaarden voor het slagen van een GezinsFix   

 • De gezinsleden zien dat er ruimte is voor verbetering of dat er problemen zijn en willen die oplossen.
 • Transparante verwachtingen en het gezin onderschrijft de GezinFix spelregels.
 • Toezeggingen van ieder gezinslid om een actieve bijdrage te willen leveren om het gezin een gezin te laten zijn en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken. 
 • Na de vrijblijvende intake hoort u of de problematiek binnen uw gezin geschikt is voor een GezinsFix en adviseren wij - eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject. In zaken met juridische of complexe onderliggende interpersoonlijke conflicten adviseren wij u legal familie mediation.

 

Werkschema GezinsFix

Intake - Het leggen van de basis voor een GezinsFix: Voorafgaand vindt een telefonisch intakegesprek plaats met het gezinslid of de gezinsleden die de GezinsFix heeft of hebben aangevraagd. Daarna volgen de zogenaamde pre-GezinsFix-briefings voor alle gezinsleden waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Daarna volgt een GezinsFix bijeenkomst van maximaal 4 uur met het gehele gezin:

Stap 1 - Introductie en start: onderschrijven van spelregels, afspraken en plan van aanpak (maximaal 30 minuten).

Stap 2 - Situatie in kaart brengen: situatieanalyse, conflictanalyse en bekijken van voorhanden zijnde oplossingen; onderzoeken van weerstand en blokkades (maximaal 2 uur).

Stap 3 - Actieplan, werkbare oplossingen: individueel actieplan voor elk gezinslid, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (maximaal 1 uur).

Stap 4 - Afronding: evaluatie van de GezinsFix bijeenkomst (30 minuten). 

Een maand na de GezinsFix volgt een evaluatie met de gezinsleden.

Follow-up en review: Kijken hoe het gezin na de GezinsFix functioneert en eventuele bijstelling van de gevonden oplossingen (30 minuten).

 

Vaste kosten

Het complete GezinsFix-traject (stappen 1 t/m 4, intake en follow-up) wordt voor een vast bedrag aangeboden. Bij een bijeenkomst met maximaal 5 gezinsleden is dat € 1.495,- excl. btw. Indien meer dan 5 gezinsleden betrokken zijn, is dat € 2.495,- excl. btw omdat we dan met meer facilitators moeten werken. Dit bedrag is inclusief eventuele reiskosten van de facilitator, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

Wilt u weten wat een GezinsFix voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via info@schonewille-schonewille.com voor het maken van een afspraak